CO2 voetafdruk

Het toerisme over de hele wereld produceert ongeveer 8% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en dat is echt veel! Hierin is de hele supply chain van het toerisme meegenomen: transport, verblijf in een accommodatie, eten en drinken, souvenirs, kleding, cosmetica en andere goederen. Omdat de reissector zo ontzettend snel groeit moeten we de CO2 uitstoot zo snel mogelijk naar een veel lager niveau brengen. Dat moeten we samen doen! En dat maakt bookdifferent.com mogelijk. Boek daarom jouw favoriete plek en kies voor een accommodatie met een groene voet, zodat jij meehelpt aan het tegengaan van klimaatverandering.

De CO2 voetafdruk is de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) die in de atmosfeer vrijkomt als gevolg van de activiteiten van een persoon, organisatie of gemeenschap. Door broeikasgassen in de atmosfeer af te geven, hebben we impact op het milieu en veroorzaken we klimaatverandering. CO2 hangt samen met de uitstoot van alle broeikasgassen die we produceren. Bijvoorbeeld: productie, transport, verwarming en natuurlijk het maken van energie uit fossiele brandstoffen. De opwarming van de aarde is één van de gevolgen van de toenemende CO2 uitstoot. Ons klimaat verandert en dit is een bedreiging voor mens en natuur. Om inzicht te krijgen in de CO2 voetafdruk van accommodaties hebben wij de staygreencheck ontwikkeld. We hebben berekend dat voor elke overnachting in een hotel met een staygreencheck gemiddeld 2 kilo carbon per gastnacht minder wordt uitgestoten in vergelijking met een verblijf in een niet-gecertificeerde accommodatie.

hoe berekenen we de CO2 voetafdruk per accommodatie?

De CO2 voetafdruk wordt berekend met behulp van een statistische formule. Deze formule is ontwikkeld door de Breda University of Applied Sciences (BUAS), de ANVR  in samenwerking met bookdifferent.com en de Nederlandse toerisme sector als onderdeel van het project ‘Carbon management for tour operators’ (CARMATOP). We hebben dit model geïntegreerd in onze dataset om automatisch de ecologische voetafdruk te berekenen van alle accommodaties die we in onze database hebben. Op basis van de werkelijke output van direct elektriciteitsverbruik van een aanzienlijk aantal accommodaties, wordt een gemiddelde footprint berekend per hotel per gastnacht in kilo’s. Daarnaast is er regressieanalyses uitgevoerd op faciliteiten van accommodaties om na te gaan of er een correlatie bestaat tussen deze faciliteiten binnen een hotel en met de directe energie output van accommodaties. Uit deze berekening werd duidelijk dat er een directe correlatie is met een 10-tal faciliteiten. We hebben hiervan berekend in welke mate deze invloed hebben op de gemiddelde carbon footprint per accommodatie. Bovendien hebben we binnen het algoritme de GHG-land specifieke emissie coëfficiënten geïntegreerd. Inmiddels zijn we bezig met de derde iteratie van het algoritme om de Carbon Footprint-formule naar HCMI-compliance te brengen, de meest gebruikte methodologie in de toerismesector. Elk jaar wordt het algoritme beoordeeld door een externe partij om de nauwkeurigheid te garanderen.

hoe betrouwbaar zijn de cijfers over de CO2  voetafdruk?

De meting van de CO2 voetafdruk met betrekking tot accommodaties is nog in ontwikkeling. De gegenereerde getallen zijn zoals gezegd het resultaat van een statistische formule en dus een schatting, maar wel een nauwkeurige schatting. Er is een standaardafwijking van 5% minus en 5% plus op uitkomsten. De kans dat een accommodatie met een zeer hoge ecologische voetafdruk een zeer lage ecologische voetafdruk heeft (of omgekeerd) is laag. Ons uiteindelijke doel is om te werken met de werkelijke cijfers van de CO2 voetafdruk van alle accommodaties. Daarom bieden we alle geïnteresseerde partijen tools om hun CO2 voetafdruk te berekenen op basis van de HCMI-methode. Uiteraard worden geleverde gegevens beoordeeld om nauwkeurigheid en validiteit te garanderen.

wat is het Hotel Carbon Measurement Initiative (HCMI)?

Hotel Carbon Measurement Initiative (HCMI) is een methodologie en een hulpmiddel waarmee hotels op een consistente manier koolstofemissies kunnen meten en rapporteren. Het werd ontwikkeld door het International Tourism Partnership (ITP) en de World Travel & Tourism Council in samenwerking met KPMG en 23 wereldwijde hotelbedrijven. HCMI kan overal in de wereld door elk hotel worden gebruikt, van kleine guesthouses tot 5-sterren resorts. Meer dan 24.000 hotels wereldwijd gebruiken HCMI.

hoe presenteren we de CO2 voetafdruk op bookdifferent.com?

We gebruiken een groen voetpictogram voor alle accommodaties die lager scoren dan 14,99 kg carbon per gast per nacht. We hebben berekend dat dit de gemiddelde uitstoot is op basis van werkelijke gegevens. De accommodaties met een hogere output dan> 15 kg per gastnacht krijgen het grijze voet pictogram. Gevalideerde werkelijke uitstoot van hotels zijn altijd van hogere waarde dan de uitkomsten van een algoritme. Als we genoeg gegevens hebben, resulteert dit in een hogere ranking binnen de zoekresultaten en een met een onderscheidend pictogram.

developed by designed by powered by